עמוד בית  צור קשר  מפת אתר  |    English
מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
  שירות לעובד  
Click to send this page to a colleagueשלח לחבר
Click to print this pageהדפס עמוד

סניף מרכז:
אבא הילל סילבר 7 רמת גן
03-6121117
סניף צפון:
שד' ההסתדרות 49 חיפה
04-8426899

שאלות ותשובות

האם אני זכאי להחזר נסיעות?
כל עובד/ת ת/יהיה זכאי/ת להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה בהתאם למחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית (בהתאם לתקרה הנקבעת מעת לעת). החזר הוצאות הנסיעה ברוטו יתווסף לשכרך החודשי. אם בהסכם האישי נקבע אחרת, הסכום ישולם בהתאם להסכם.
מהי האחריות שלי לגבי השכר ?
על העובד/ת חלה האחריות למלא במלואו את גיליון השעות ולהעבירו בזמן הנדרש לחברה אי ורסה בע"מ.
כיצד אקבל את שכרי ?
השכר יועבר ישירות לחשבון הבנק, שאותו ציינת במועד הקבלה לעבודה, עד ה-9 בחודש שלאחר חודש העבודה. תלושי השכר יישלחו ישירות לכתובת שציינת בטופס 101.
כעובד/ת אי ורסה בע"מ, לאילו ביטוחים אני זכאית ?
חברת אי ורסה בע"מ מציעה לעובדיה את הביטוחים בהתאם להנחיות החברה בה העובד/ת נמצאים. סוכן הביטוח שלנו ייפגש איתך לפגישת יעוץ על מנת להתאים את ההפרשות שסוכמו בהסכם לרצונות של העובד/ת, כולל המשך פוליסות קיימות אשר היו לך בעבר.
קבלתי צו גיוס למילואים. מה עושים ?
ימי מילואים משולמים על פי חוק הביטוח הלאומי. יש להביא אישור מקורי מצה"ל לחברת אי ורסה בע"מ. אישור חד יומי אינו מהווה בסיס לתשלום אלא רק טופס "שמ"פ חד יומי מרכז".
אני מעוניין/ת לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה המגיעים לי. כיצד עושים זאת ?
כל עובד/ת ת/יהיה זכאי/ת למכסת ימי חופשה בתשלום כפי שנקבע בחוזה העסקה שלו/ה. עובד/ת במשרה חלקית ת/יהיה זכאי לדמי החופשה באופן יחסי לחלקיות משרתו/ה.
כל זאת, כמובן בתיאום עם המנהל/ת הישר/ה.
יש לעדכן את חברת אי ורסה בע"מ בדבר הבקשה לניצול מכסת ימי החופש הצבורים, ע"ג הטופס המיועד לכך.
כמה ימי חג יש בישראל בשנה, ומהם זכויותיי בימים אילו ?
במדינת ישראל מוגדרים 9 ימי שבתון בשנה, ואילו הם: ראש השנה (2), חג הסוכות (2), חג הפסח (2), יום העצמאות (1), חג שבועות (1), ויום כיפור (1). עובד/ת שהשלים/ה 3 חודשי עבודה, זכאי/ת לתשלום בגין ימי חג שחלו בתקופת עבודתו/ה לפי המצוין בחוק (וזאת בתנאי שאלמלא החג היה/הייתה מוצב/ת בעבודתו/ה).
אני חולה. מה מגיע לי ?
כל עובד/ת, המועסק/ת באמצעות חברת כ"א, זכאי/ת ל- 18 ימי מחלה עבור כל שנת עבודה. במקרה של מחלה יש להודיע הן למקום העבודה והן לחברת אי ורסה בע"מ ולהציג אישור רפואי, חתום ע"י רופא- מקורי. על פי החוק במדינת ישראל יום המחלה הראשון אינו בתשלום. היום השני והשלישי ישולמו בשיעור 37.5%, ומהיום הרביעי והילך תשולם משכורת בשיעור 75%.
איך אדע אילו הקלות במס מגיעות לי ?
אם מגיעות לך הקלות מס כלשהן – יש להציג את האישורים הדרושים לכך בפני חברת אי ורסה בע"מ, ואנו נדאג לחשב את שכרך בהתאם. אם אינך יודע/ת אילו הקלות במס מגיעות לך, פנה/י לחברת אי ורסה בע"מ לקבלת ייעוץ.
אנו נוודא שמדי חודש בתלוש השכר יפורטו כל ההחזרים והמסים המחויבים על פי חוק, בהתאם לפרטים אותם מילאת בטופס 101 עם תחילת ההעסקה.
מהו טופס 101, מה חשוב שאדע לגביו ?
טופס 101 הינו טופס הנקרא "כרטיס עובד" ובו יש למלא את כל הפרטים האישיים לרבות כתובת, מצב משפחתי, עבודות נוספות במידה וקיימות והנחות מס במידה ומגיעות. עם קבלתך לעבודה, יש למלא טופס 101 ולחתום עליו. בסוף כל שנת מס ישלח לכל העובדים טופס חידוש הצהרה לחתימתם. לעדכן טופס זה במידה וחלים שינויים בכל אחד מהפרטים המופיעים בו (פרטי בנק, שינוי שם, שינוי מצב משפחתי, שינוי כתובת וכו').
האם אי ורסה בע"מ גובה תשלום מהעובד עבור העסקה דרכה?
לא. העובדים לעולם אינם נדרשים לשלם עבור השירות שלנו. העלויות שלנו מכוסות על ידי לקוחותינו החברות.
האם ניתן להשתמש בחברת כוח אדם דרכה עבדתי, כממליצה עבור משרות אחרות?
בהחלט, אי ורסה בע"מ מקבלת תגובות על עבודתך ותפקודך מהחברות בהן עבדת, ולכן תוכל לספק לך המלצות עתידיות. שילוב של המלצה מחברת כוח אדם עם המלצת המעסיק הישיר שלך, יוצר רושם חיובי אף יותר מאשר המלצה של מעסיק בלבד.
כאשר אני עובד דרך אי ורסה בע"מ, עבור חברה כלשהי, מי המעביד שלי?
המעביד שלך הוא אי ורסה בע"מ , תלוש המשכורת שלך וכל זכויותיך יסופקו על ידי אי ורסה בע"מ , אם נתקלת בבעיה כלשהי בעבודתך, עם תלוש המשכורת, או שקיים מצב כלשהו שעלול להשפיע על עבודתך, צור קשר עם חברת אי ורסה בע"מ.
מה זה תיאום מס והאם אני חייב לעשות את זה?
אם אתה עובד ביותר ממקום עבודה אחד עליך לבצע תאום מס. עם קבלת תלוש המשכורת הראשון עליך לפנות ללשכת המס הקרובה למקום מגוריך ולבקש "תיאום מס". אין חובה לבצע תיאום מס, אולם אי ביצוע יביא לגביית מס מיותר, אותו יחזיר לך מס הכנסה בעקבות הגשת דו"ח מתואם.
מה עלי לעשות במקרה של תאונת עבודה?
במקרה של תאונת עבודה יש ליידע מיד את חברת אי ורסה בע"מ ואת הממונה שלך במקום העבודה. חברת אי ורסה בע"מ תנחה אותך לגבי הצעדים הנוספים בהם עליך לנקוט, על מנת שתבטיח את זכויותיך בביטוח הלאומי ובמקום העבודה.
מהם דמי הבראה? מי זכאי?
דמי הבראה משולמים לעובד/ת שצבר/ה 12 חודשי עבודה. התשלום מתבצע פעם בשנה והוא נקבע על פי ותק ותעריף ליום הבראה (באופן יחסי למספר השעות שעבד/ה).
האם עובדי חברת כוח אדם הם למעשה "עובדי קבלן"?
לא. חברת קבלן, או קבלן שירותים אינו חברת כוח אדם. שוק העבודה של היום מאופיין בפעילות של מיקור חוץ (outsourcing). במסגרת זו ניתנים שירותים מסוימים כמו שמירה, ניקיון וכו'. פעילות זו אינה מתבצעת על ידי חברת כוח אדם, אלא על ידי חברות קבלן או קבלן שירותים אשר מתמחה בשירותים הללו. על חברת כוח האדם לפעול בהתאם לחוק חברות כוח האדם בעוד שחברת קבלן, או קבלן שירותים אינו מחויב לכך.
מהו החוק המתייחס לפיצויי פיטורין והאם ישנו צורך בהודעה מוקדמת?
עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים. שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה.
מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, הודעה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים. עובד זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
(4) בהתאם לסיכום בחוזה העסקה.
מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחותו ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו (במקרה זה לא ישולמו תוספות סוציאליות).
כיצד עלי לנהוג במידה וברצוני להתפטר?
עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. ההודעה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות. עובד שמתפטר מחויב לתת הודעה מוקדמת על פי חוק או על פי ההסכם שנחתם עימו, בהתאם לוותק עבודתו ואופן העסקתו אצל המעסיק. עובד שמתפטר ולא נותן הודעה מוקדמת או לחלופין לא מתייצב לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת (שלא בהסכמת המעביד), לא יהא זכאי לתשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת, המעביד יהא רשאי להפחית משכרו תשלום זה כפיצוי על הנזק שנגרם למעביד בגין אי מתן ההודעה המוקדמת.
התפטרות אינה מזכה בפיצויי פיטורין אלא במקרים מיוחדים המפורטים בחוק פיצויי פיטורין,
כמו למשל במקרים של התפטרות לאחר לידה, התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי, התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים וכדומה. או ע"פ חוזה העסקה קיים.
מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
זכויות שמורות  © כתום 2009. נבנה ע"י כתום בניית אתרים