עמוד בית  צור קשר  מפת אתר  |    English
מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
  מידע שימושי  
Click to send this page to a colleagueשלח לחבר
Click to print this pageהדפס עמוד

סניף מרכז:
אבא הילל סילבר 7 רמת גן
03-6121117
סניף צפון:
שד' ההסתדרות 49 חיפה
04-8426899

חופשה שנתית עפ"י חוק

 

ותק בשנים

ימי חופשה (כולל שבתות)

נטו לפי 5 ימי עבודה

נטו לפי  6 ימי עבודה

1

14

10

12

2

14

10

12

3

14

10

12

4

14

10

12

5

16

12

14

6

18

14

16

7

21

15

18

8

22

16

19

9

23

17

20

10

24

18

21

11

25

19

22

12

26

20

23

13

27

20

24

14

28

20

24

 

א. חובת המעסיק לבדוק האם חל עליו הסכם קיבוצי המטיב יותר עם העובדים.

ב.חובת המעסיק לאפשר לעובד לצאת לחופשה.

ג.חובה על העובד לנצל לפחות 7 ימי חופשה רצופים מידי שנה, ורק את היתרה יוכל לנצל בימים בודדים. כמו כן, המעביד אינו יכל לכפות על העובד ניצול חופשה בימים בודדים בלבד.

ד.החוק אוסר צבירת חופשה, אך בהסכמת המעביד רשאי העובד לנצל רק 7 ימים רצופים ואת היתרה לצרף לחופשה שתנתן ב-2 שנות העבודה הבאות.

ה.תאריך תחילת החופשה, הנמשכת 7 ימים ומעלה ייקבע לפחות 14 ימים מראש, בתאום עם העובד.

 

ו.זכאות לצבירת ימי חופשה בתקופות שאינן עבודה:

הזכאות לחופשה שנתית מחושבת על בסיס שנתי , ונגזרת ממספר ימי עבודה בפועל בשנה

  • אם עבד בפועל מעל 200 ימים (או 240  במידה ולא התקיימו יחסי עובד-מעביד כל השנה) תהא זכאות מלאה (כאילו עבד כל השנה).
  • אם עבד בפועל פחות מ-200 ימים (או 240  במידה ולא התקיימו יחסי עובד-מעביד כל השנה)

הזכאות תחושב עפ"י הנוסחה הבאה: מס' ימים לפי זכאות מלאה X מס' ימי עבודה בפועל חלקי 200 (או 240 כנ"ל)

 

ז.הערה חשובה

מי שחל עליו ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בדבר מעבר ל-5 ימי עבודה תחול עליו הטבלה

הבאה:

ותק

ימי חופשה ללא שבתות

שנה 1-2

10

שנה 3-4

11

שנה 5

12

שנה 6-8

17

משנה 9

23

ההסכם אינו חל על מקום עבודה שמועסקים בו פחות מ-4 עובדים

בכל מקרה, לפני קבלת החלטה יש לעיין בהסכם הקיבוצי.

 

ח.העדרויות שלא יובאו בחשבון במניין ימי חופשה (לא ינוכו מיתרת ימי החופשה)

ימי מחלה

ימי אבל

תאונת עבודה

מילואים

ימי חג

חופשת לידה

מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
זכויות שמורות  © כתום 2009. נבנה ע"י כתום בניית אתרים