עמוד בית  צור קשר  מפת אתר  |    English
מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
  מידע שימושי  
Click to send this page to a colleagueשלח לחבר
Click to print this pageהדפס עמוד

סניף מרכז:
אבא הילל סילבר 7 רמת גן
03-6121117
סניף צפון:
שד' ההסתדרות 49 חיפה
04-8426899

זכאות לדמי מחלה

זכאות דמי מחלה על-פי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

 

יום העדרות

דמי מחלה

שעור התשלום

ראשון

אין תשלום

---

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

37.50% משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

37.50% משכר יום רגיל

רביעי ואילך

תשלום מלא דמי מחלה

75% משכר יום רגיל

 

צבירה על פי חוק

 

1. חודש עבודה מלא מזכה ב 1.5 ימים לדמי מחלה.

2. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי.

3. ניתן לצבור 90 ימי זכאות לכל היותר.

קיימים הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה בהם נקבעה צבירה גדולה יותר מהקבוע בחוק.

 

העדרות לעניין מחלה

נמנים כימי מחלה

 

מחלת ילד

עובד זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת הילד (עד גיל )16, על חשבון תקופת חופשת המחלה שנצברה אצלו. הזכאות של העובד לחופשה זו הינה אך ורק במידה ובן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו עקב מחלת הילד. (הגדלת מכסה של ימי מחלה מ- 6 ל- 8 ימים בשנה הינה החל מ- 1.7.2001).

במקרה של מחלה ממארת אצל הילד (עד גיל )18, העובד זכאי עד ל 30 יום בשנה העדרות וזה בתנאי שהוא עבד אצל אותו מעביד שנה לפחות וכל זה על חשבון תקופת המחלה שלו או על חשבון ימי המחלה המגיעים לו, לפי בחירת העובד. כאשר בן הזוג עובד והוא אינו נעדר ממקום עבודתו או שהילד נמצא בחזקה בלעדית של העובד, העובד זכאי לזקוף עד 60 יום העדרות. כאשר העובד הינו הורה יחיד והילד נמצא בחזקתו הבלעדית הוא זכאי להעדר ממקום עבודתו בשל מחלת הילד על חשבון תקופת המחלה שהצטברה אצלו 12 ימי העדרות בשנה (הוראה מיום 1.8.02).

מחלת הורה

בגין מחלת הורה שלו או של בן זוגו, שאינו יכול לבצע בעצמו פעולות יום יומיות, אשר מלאו לו 65 שנה, העובד זכאי להעדר 6 ימים בשנה. ימי העדרות זו תחשב בחישוב ימי העדרות שלו וזה בתנאי שבן זוגו עובד והוא אינו נעדר ממקום עבודתו מכוח הזכאות.

מחלת בן זוג

בגין מחלת בן זוג שאינו יכול לבצע בעצמו פעולות יום יומיות, העובד רשאי להעדר ממקום עבודתו על חשבון ימי ההיעדרות שלו 6 ימים בשנה .

הפלה

העובדת רשאית להעדר ממקום עבודתה 7 ימים לאחר ההפלה, וזאת עם אישור רופא על מצב הבריאותי. במידה ועקב ההפלה היא תאלץ להעדר יותר זמן מהמותר על פי החוק אך לא מעל 6 שבועות. העדרות זו תחשב העדרות עקב מחלה ויבוא על חשבון ימי המחלה שלה.

טיפול הפריה

לצורך טיפולי הפריה העובדת רשאית להעדר עד 4 סדרות טיפולים וההיעדרות הזו תחשב לה כהעדרות עקב מחלה.

במקום עבודה אשר נהוג 5 ימי עבודה בשבוע העובדת יכולה להעדר עד 16 יום לכל סידרת טיפולים אחת.

במקום עבודה אשר נהוג 6 ימי עבודה בשבוע העובדת יכולה להעדר עד 20 יום לכל סידרת טיפולים אחת.

העובד זכאי להעדר עד 12 ימים בשנה לצורך טיפול בפוריות העדרות זו תחשב לו העדרות עקב מחלה ותחושב לו כימי מחלה.

הריון ולידה של בת הזוג

עובד יכול להעדר עד 7 ימים בשנה וזה כפוף לתנאים המפורטים בתקנות דמי מחלה, בשל טיפולים או בדיקות אשר קשורים להריון של בת זוגתו או בשל לידה של בת זוגתו.

 

היעדרויות שאינן באות במניין ימי המחלה

 

תאונת עבודה

העדרות עקב תאונת עבודה אינם באים על חשבון ימי המחלה. ביטוח לאומי דואג לשלם לעובד דמי פגיעה על הימים הללו.

ביטוח לאומי משלם החל מתאריך 1.4.2005 12 ימים ראשונים. עד לתאריך 31.3.2005 ביטוח לאומי גבה בעד 9 ימים ראשונים בלבד.

תאונת דרכים

העדרות עקב תאונת דרכים אינם באים על חשבון ימי המחלה של העובד. ביטוח לאומי דואג לשלם פיצויים בגין הפסד ימי עבודה לעובד.

חופשת לידה

1. כל עובדת אשר שולמו לה תקופה ביטוח לאומי זכאית על פי החוק לדמי לידה שהם שווים במאה אחוז ממשכורתה וכל זה בכפוף לסכום המקסימום שנקבע.

2. עובדת אשר שולמו עבורה פרק זמן קצר מדמי ביטוח לאומי ישולם לה דמי לידה חלקיים מתקופת חופשת הלידה.

3. מחלה ואשפוז של יולדת בבית החולים במהלך חופשה הלידה, לתקופה מעל שבועיים היא זכאית :

¨ להעריך את החופה בתקופת האשפוז אך לא יעלה מעל 4 שבועות נוספים על חופשת הלידה הרגילה.

¨ היא יכולה לפצל את חופשת הלידה, ז"א שלושה שבועות יהיו בסמוך ליום הלידה ושאר החופשה תהיה לאחר השחרור שלה מבית החולים ואת ימי האשפוז של היולדת אפשר לזקוף על חשבון ימי המחלה לה היא זכאית.

שמירת הריון

העובדת יכולה להעדר מעבודתה באישור רופא בכתב אשר מאשר כי מצב הריונה מחיי העדרות. העדרות זו לא תיפגע בוותק של העובד. העדרות זו אינה מזכה את העובד בדמי מחלה אלא עם נקבע על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או חוזה עבודה אישי. העובדת זכאית לדמי לידה מביטוח לאומי, וזכאית במקרה של שמירת הריון לקצבה בהתאם לתנאים אשר נקבעו על ידי ביטוח לאומי.

מי אנחנו | שירות לעובד | קישורים | מידע שימושי | לקוחות |
זכויות שמורות  © כתום 2009. נבנה ע"י כתום בניית אתרים